អាសយដ្ឋាន

លេខ ៤៦ នៃផ្លូវប៊ីស្ស៊ីជៀន

តំបន់ឧស្សាហកម្មឡាស៊ីស៊ី

ទីក្រុងស៊ីនឆេង

ខេត្តអានហួយប្រទេសចិន

អ៊ីមែល

alice@lisenwpc.com

jacky@lisenwpc.com

info@lisenwpc.com

ទូរស័ព្ទ

ការិយាល័យ៖ 0086-0563-3830116

អាលីសៈ ០០៨៦-១៣៦៣៥៦៣២៦២៦

តានយ៉ា៖ ០០៨៦-១៨៣១៧០៧៩៥៧២

ម៉ោង

ច័ន្ទ - សុក្រ៖

ម៉ោង ៨ ៈ ៣០ ព្រឹកដល់ ៥ ៈ ៣០ ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យៈបិទ

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិកមែនទេ?

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង